دختری با چشمان سیاه شبق

به دنبال باکرگی

سكس دوقطبي

زمانبندي ارگاسم‌ها، خانم‌ها مقدم‌اند

 

خيلي مواقع زوج‌ها سعي مي‌كنند طوري عشق‌بازي‌شان را پيش برند كه ارگاسم‌شان هم‌زمان با هم رخ دهد. بر خلاف تصورشان، اين نوع زمابندي مي‌تواند به سلامت سكس صدمه بزند و از رضايت‌بخشي آن بكاهد.

در اين حالت، زن هميشه دلواپس اين خواهد بود كه كي به ارگاسم مي‌رسد؟

مطمئن باشيد توجه به اين مسئله خيلي آشفته‌اش خواهد كرد. او نياز دارد، بدون هيچ بازداري يا كنترلي، آزادانه به سكس بپردازد تا ارگاسم به سراغش آيد. وقت ارگاسم براي او همان زماني است كه رخ مي‌دهد. پس، مرد مي‌تواند بعد از او فوراً ارگاسم داشته باشد يا حتي نحوه‌ي بهتر آن اين است كه مي‌تواند كمي صبر كند.

به اين نكته‌ي مهم نيز توجه داشته باشيد: رسيدن هم‌زمان مرد و زن به ارگاسم هر دو را چنان جذب لذت شديد خود مي‌كند كه شراكت و توجه به عواطف ديگري برايشان به ناگاه از دست مي‌رود و خاصه‌ي اصيل عشق، يعني انس و الفت، در ميانشان ناپديد مي‌شود.

لحظه‌اي زن سرشار از توجه كامل به احساسات مرد است؛ و لحظه‌ي ديگر، هيچ برجا نمانده. مرد هم، فرقي ندارد، آن زمان كه ارگاسم را تجربه مي‌كند لذت زن را از خاطر مي‌برد. او، كه تا پيش از رسيدن به ارسگام، همه‌ي حواسش متوجه‌ي لذت رو به افزايش زن بوده، آناً چنان مي‌گسلد و دل مشغول لذت بردن خود مي‌شود كه جايي برا احساس لذت زن و توجه به عشقش باقي نمي‌ماند.

 

 

             ارگاسم داشتن هم‌زمان مرد و زن مي‌تواند باعث رضايت‌بخشي كمتري شود.

 

اگر مرد مسئوليت كنترل خود را به عهده بگيرد،‌اين امكان براي زن به وجود مي‌آيد كه از كنترل خارج شود و به پيش رود. از اين راه، ‌مرد توجه‌اش را به زن حفظ كرده و مي‌توان از لذت بردن او به طور كامل لذت ببرد. سپس، زن اين امكان رامي‌يابد كه با توجه‌ي كامل به مرد ارگاسم دهد و از احساس لذت او برخوردار شود. در اين صورت،‌ مثل اين  است كه هر دوي آن‌ها به جاي يك ارگاسم دو ارگاسم را تجربه كنند؛ ابتدا هر دو ارگاسم زن را و بعد هر دو ارگاسم مرد را.

اما، اين كه ‌مرد بخواهد لذت كامل خود را مقدم بر زن تجربه كند،‌چه اشكالي دارد؟ ‌او با اين روش زن را از شكل‌گيري آرام خواهشش دور مي‌كند و چنانچه علي‌رغم آن، زن بتواند به ارگاسم برسد، مرد به خاطر فقدان برانگيختگي كامل در شرايطي نيست كه قادر باشد ارگاسم او را به خوبي احساس كند.

پيروي از دستورالعمل‌هاي كلي سكس دوقطبي به زن فرصت آن را مي‌دهد كه در هر بار شانس كافي براي رسيدن به ارگاسم داشته باشد. حال،‌ اگر اين خواهشش حاصل نشد، چون مرد وقت خود را بدون توقع يا ايجاد زحمت برايش صرف كرده، ‌زن احساس رضايت كافي خواهد كرد.

 

 

پيروي از دستورالعمل‌هاي كلي سكس دو قطبي به زن فرصت آن را مي‌دهد كه در هر بار شانس كافي براي رسيدن به ارگاسم داشته باشد.

 

فوايد اضافي سكس دوقطبي

از فوايد سكس دو قطبي احساس محق بودن زن براي رسيدن به ارگاسم است. وقتي مرد در زمان خود لذتش را برد و نوبت به زن رسيد،‌ طبيعت زن به زن مي‌گويد حالا نوبت توست. بدون اين احساس حق داشتن، براي بعضي از زنان رسيدن به ارگاسم بسيار دشوار است.

بسياري از زنان بخشش را به راحتي انجام مي‌دهند؛ ولي وقتي نوبت دريافت كردن مي‌رسد، برايشان همه‌چيز خيلي سخت مي‌شود. زن به هنگام سكس ممكن است چنان نگران يا در فكر نيازهاي شريك جنسي‌اش باشد كه به خود اجازه ندهد به نيازهاي خودش نيز توجه كند. چنين گرايشي مي‌تواند كاملاً ناخودآگاه باشد.

يك بار حين شرح اين نكته در يكي از سمينارهايم، زني كه معلوم بود شديداً به هيجان آمده تقريباً فرياد زد: «اوه، باور كردني نيست! دليش بايد همين باشد.» هر كسي مي‌توانست بفهمد او دچار درك آني و شگفتي‌آوري شده است. سخنراني را قطع كردم و موضوع را از او پرسيدم. ماجرا را چنين برايمان شرح داد:

همين الان فهميدم چرا فقط يك بار در زندگي‌ام ارگاسم داشته‌ام. زني چهل و دو ساله‌ام و سال‌ها از زندگي مشتركم مي‌گذرد، ولي فقط يك بار آن هم طي تجربه‌اي خاص به ارگاسم رسيدم. حدود شش سال از آن موقع مي‌‌گذرد. هميشه فكر مي‌كردم دليلش چه بوده، ‌ولي به نتيجه‌اي نمي‌رسيدم تا امروز.

راستش را بخواهيد حدود شش سال پيش در يكي از روزها وقتي همسرم خواهان سكس شد، ‌من شرايط روحي مساعدي نداشتم. فكر مي‌كردم در رابطه‌مان به اندازه‌ي كافي ايثار كرده‌‌ام،‌ اما اثري از هيچ تجربه‌ي باشكوهي نمي‌ديدم. بالاخره، پس از اصرار زياد همسرم سكس را پذيرفتم؛‌ منتها تصميم گرفتم فقط دريافت كننده باشم و از نوازشش لذت ببرم.

شوهرم سكس را شروع كرد. برايم همه كاري كرد؛ ‌و من برخلاف هميشه، هيچ كاري برايش نكردم. با خودم گفتم اين بار  مال من است. واقعاً‌ نيز لحظات خوشي را گذارندم. حالا مي‌فهمم چرا ارگاسم داشتم. در آن مورد خاص، توجه‌ام به او معطوف نبود. براي اولين بار به خودم توجه كردم و همين هم موثر واقع شد. جالب اين كه هيچ كاري براي لذت بخشيدن به شريك جنسي‌ام انجام ندادم، ولي او هم راضي و خشنود بود.

همان طور كه مثال بالا نشان مي‌دهد،‌وقتي زن بتواند كاملاً‌ دريافت كننده باشد،‌ مي‌تواند واقعاً ‌از سكس لذت ببرد. سكس دو قطبي راهي براي زن مي‌گشايد تا زماني براي پذيرش و زماني براي دريافت داشته باشد. پس از آن كه آشكارا لذت مي‌بخشد، اين حق را براي خويش مي‌بيند كه به قطب لذت بردن تغيير مكان دهد. با درك دو جانبه‌ي سكس دو قطبي و علامت دادن واضح مبني بر اين كه مرحله‌ي دوم آغاز شده،‌ زن در آرامش كامل‌تري مي‌آسايد و از شكل‌گيري تدريجي كاميابي جنسي‌اش لذت مي‌برد.

 

 

وقتي مرد خود را كنترل مي‌كند

 

مرد آگاهانه خود را كنترل مي‌كند تا قبل از زن به ارگاسم نرسد. اين يعني فرصت خوبي براي زن تا لذت بيشتري از سكس ببرد. مرد با پذيرش مسئوليت، زن را از دلواپسي نجات مي‌دهد و به او اين احساس را مي‌بخشد كه فرصت دارد و نيازي نيست براي ارگاسم داشتن قبل از مرد عجله كند.

خوب، هرچه اطمينان زن به مرد بيشتر باشد و مطمئن‌تر باشد كه مرد قبل از او به اوج لذت نمي‌رسد با آرامش بيشتري مي‌آسايد و خود را به دستان وي مي‌سپارد. اين خوب است. توجه داريد كه مزيت ديگري براي سكس دو قطبي است.

مرحله‌ي اول شروع مي‌شود. مرد بدون ارگاسم لذت خود را مي‌برد. بعد، مرحله‌ي دوم فرا مي‌رسد. زن مي‌داند بقيه‌ي وقت به او تعلق دارد و مرد مي‌خواهد او بهره‌مند شود. پس، با خيال راحت خود را رها مي‌كند.

 

 

هرچه زن مطمئن‌تر باشد مرد قرار نيست قبل از او ارضا شود، راحت‌تر مي‌آسايد و رهاتر خواهد بود.

 

البته احساسات مسير يكنواختي را طي نمي‌كنند. گاه مرد نياز شديدي احساس مي‌كند كه قبل از زن ارگاسم داشته باشد. در چنين مواقعي، نبايد بگذارد آتشش بيشتر تحريك شود. عمل درست خلاصي از تحريك و آرام گرفتن است. آرام گرفتن در دو مرحله انجام مي‌‌گيرد:

ابتدا بايد قبل از آن كه دير شود با كنار كشيدن، مانع تحريك بيشتر خود شود. سپس بايد شروع به افزايش برانگيختگي زن كند. تحريك زن و رشد لذت او به مرد فرصت مي‌دهد كنترلش را بازيابد.

اتفاق ديگري كه گاه در طي سكس مي‌افتد، خواست زن براي ارگاسم قبل از مقاربت است. اين خواسته روند زير را مي‌طلبد: مرد در مرحله‌ي اول تحريك مي‌شود؛ سپس زن را به ارگاسم مي‌رساند؛ آنگاه به مقاربت مي‌پردازد و مرد نيز ارگاسم را تجربه مي‌كند. دخول بعد از رسيدن زن به ارگاسم، موجب پذيرفته شدن عالي مرد مي‌شود.

 

 

بعد از ارگاسم

خانم‌ها، اگر تجربه كرده باشند، بعد از ارگاسم لذت مقاربت بسيار زياد است. اولاً، در اين حالت تمايل بيشتري به برانگيخته شدن دارند. ثانياً، با خيالي آسوده توجه‌شان به مرد جلب شده و مي‌توانند از لذت بردن او لذت بيشتري ببرند. درست مي‌گويم، نه؟! زن فرونشاندن خود را داشته و اكنون مي‌تواند توجه‌اش را روي پذيرفتن و دوست داشتن مرد معطوف كند. در شرايط جديد، تحريك پذيري‌اش متفاوت است. قبل از ارگاسم لذت هر لحظه اوج مي‌گرفت؛ اما پس از آن، گويا به قله‌ي كوه رسيده و حال مشغول رقصيدن بر فراز جهان با مرد مورد علاقه‌اش است.

مرد نيز،‌ فارغ از هر احساس فشاري، آزاد است به بدن او داخل و يا از آن خارج شود. مرد مي‌تواند يك دقيقه يا ده دقيقه وقت صرف كند؛ و زن كاملاً خوشحال خواهد بود. وقتي زن ارضا شده باشد، برايش مهم نيست كه مرد چقدر طولش دهد؛‌ ولي اين نبايد باعث اشتباه شود. به هيچ‌وجه اين برداشت درست نيست كه هرچه مقاربت طولاني‌تر باشد براي زن بهتراست. خير، ‌به طور كلي مقاربت بيش از سي دقيقه براي زن مي‌تواند بسيار دردناك باشد.

 

 

وقتي زن ارضا شده باشد، برايش مهم نيست كه مرد چقدر طولش مي‌دهد.

 

 

 

مرد مي‌تواند فشار زيادي را تحمل كند و زمان زيادي را صرف كند تا زن به تحريكي كه نياز دارد برسد. به كارگيري سكس دوقطبي زن را مطمئن مي‌سازد، پيش از ارضا شدن مرد، زماني را كه به آن نياز دارد در اختيار خواهد داشت.

 

 

بيشترين لذت براي زن

 

مرد گرايش به تفكر هدفمند دارد. به همين دليل،‌ وقتي مي‌‌خواهد زن را از سكس سيراب كند،‌ به دنبال كارآمدترين روش مي‌گردد. آنگاه كه زن به ارگاسم نزديك مي‌شود، او با ادامه‌ دادن به تحريك مي‌كوشد وي را مستقيماً به هدف نزديك و نزديك‌تر كند؛‌ اما،‌ اين راهش نيست. زن را نمي‌توان روي يك ريل راند و به بهترين نقطه رساند. رمز لذت‌بخشي كامل به زن در توقف است. همسرتان را به آستانه‌ي ارگاسم برسانيد. سپس، تحريك را كاهش دهيد و آهسته شويد. بعد، ‌دوباره شروع كنيد.


اگر مي‌خواهيد زن به بلندترين مدار لذت برود، بايد تمنايش را گسترش دهيد. او را، شبيه جذر و مد دريا، به آستانه‌ي ارگاسم برسانيد و سپس بگذاريد تا انرژي‌اش فرو نشيند و آرام گيرد. حال،‌ اين روند را تكرار كنيد. اگر او را دو يا سه بار به اوج برسانيد و بعد از آن بگذريد ارگاسم داشته باشد، زن در مد احساسش و برانگيخته‌‌ترين حالت حسي‌اش ارگاسم را تجربه خواهد كرد.


علت آن هم ساده است. در هر بار نزديك شدن به ارگاسم،‌ زن تمناي بيشتري را احساس مي‌كند و بدنش بيدارتر شده،‌ مهياي ارگاسم كامل‌تري مي‌شود. پيش‌نوازش را اين طوري طولاني‌تر كردن هم زن را به ارگاسم بهتري مي‌رساند و هم لذت ارگاسم را براي مرد تشديد مي‌كند.


سكس دوقطبي به مرد حركت، توقف و رسيدن عالي به مقصد را مي‌بخشد. مرد انرژي‌اش را در راه نزديك شدن به ارگاسم خود جمع مي‌كند؛ و آنگاه كه به قدر كافي نزديك شد، باز مي‌ايستد. سواحل پيداست،‌ ولي ساحل قشنگ‌تري نيز در دوردست‌ها هست. مرد با پرداختن به زن، انرژي را در سيلاني آرام رها مي‌كند. وقتي دل برخوردار از لذت زن و به ارگاسم رسيدن او شد، آن ساحل دور دست پيدا مي‌شود؛ و اكنون مرد مي‌تواند با شعف تا آنجا شنا كند. انتظارش مايه‌ي باورتري از لذت را برايش داشته و ارگاسم بزرگتري را عايدش مي‌كند.


زن مي‌تواند به روش‌هاي مختلفي مرد را باخبر كند كه ارگاسمش نزديك است. يكي از آن راه‌ها جمله‌ي رمزي «خواهش مي‌كنم»‌ است. اين جمله دو معنا دارد. «بس كن، وگرنه ارگاسم خواهم داشت»؛ و «چه خوب است! ادامه بده.» مرد مي‌تواند دست به انتخاب بزند. يك راه ادامه دادن و رساندن زن به ارگاسم است؛‌ و راه ديگر نيز، متوقف كردن تحريك مستقيم لااقل به مدت سي ثانيه مي‌باشد.


توقف مرد به معناي توقف كامل نيست. مرد نوازش شهواني تمام بدن را بدون لمس مستقيم ميان ران‌ها ادامه مي‌دهد يا روش غيرمستقيم ديگري را انتخاب مي‌كند. مهم وقفه است كه فرصت مي‌دهد انرژي زن كمي آرام گيرد قبل از آن كه توسط مرد دوباره تشديد شده و چه بسا به سطح بالاتري برود.

 

 

لذت مي‌توان برد، بيشتر هم مي‌توان لذت برد

انرژي در هر بار آرام گرفتن، پيش از فوران مجدد، به بدن توانايي مي‌بخشد تا لذت بيشتري ببرد. يك بار آزمايشي انجام دادم كه بيانش براي روشن شدن اين مسئله بسيار مفيد است.

دوستم «كلينيك درد» داشت. آن‌ها دردهاي مزمن را درمان مي‌كردند. روششان اين بود كه پزشك سوزني را در بدن بيمار در يك نقطه‌ي كليدي قرار مي‌داد و از طريق آن به بدن جريان الكتريكي مي‌فرستاد. نكته‌ي جالب، عات كردن بدن به مقادير بالاي جريان برقي بود كه به اين نحو به آن فرستاده مي‌شد.

درد مزمن نداشتم،‌ ولي مي‌خواستم روششان را روي خود بيازمايم. بنابراين، به تقاضايم سوزن را در بازويم قرار دادند و جريان برق به آهستگي زياد شد تا احساس سوزش و درد كردم. اين نقطه حد طاقتم بود. مقدار برق را كمي كاهش دادند و در سطحي كه برايم قابل تحمل بود گذاشتند. پس از ده دقيقه پرستار آمد و با چرخاندن دكمه شدت جريان را به ناگاه دو برابر كرد. تفاوت جريان برق در بازويم محسوس بود، ولي آن احساس سوزش و درد را نكردم. چون مدت ده دقيقه به جريان برقي در حد طاقتم متصل بودم، بدنم فرصت كافي داشت با آن سازگار شود و حتي شدت جريان بيشتري را نيز بپذيرد. فقط در عرض ده دقيقه طاقتم دو برابر شده بود. واقعاً متحير شده بودم. پرستار بعد از ده دقيقه مجدداً برگشت و به مقدار طاقت اوليه‌ام باز بر شدت جريان افزود. نتيجه عالي بود. در عرض بيست دقيقه، بدنم سه برابر حد اوليه در برابر جريان برق مقاومت پيدا كرده بود.

به هر حال، هر دقيقه به مدت يك ساعت شدت جريان به همان ترتيب افزايش يافت تا اين كه بدنم بدون هر برق گرفتگي و يا احساس دردي توانست شش برابر حد اصلي از خود مقاومت نشان دهد. جسمم طي فرايند طبيعي با افزايش تدريجي جريان برق خود را سازگار كرده بود و طي يك ساعت حد طاقتش را شش برابر افزايش داده بود.

روز بعد مجدداً به كلينيك درد رفتم و آزمايش را با همان مقدار روز قبل شروع كردم، اما اين بار به جاي ده دقيقه صبر كردن، بي‌درنگ مقدار را به سطح دو برابر رساندم. نتيجه، شوك الكتريكي و سوختگي در ناحيه‌ي بازويم بود. اين آزمايش آشكارا نشان داد بدن به هنگام داشتن زمان كافي با مقادير بالاي جريان برق به خوبي خود را سازگار مي‌كند.

قضيه‌ي سكس نيز شبيه اين است. بدن همان طور كه برق بيشتر را مي‌پذيرد، اگر وقت لازم را داشته باشد، مي‌تواند با جمع كردن انرژي به سطوح بالاتر لذت نيز برسد. وقتي لذت را شروع مي‌كنيد، جسمتان انرژي جمع مي‌كند. دست كه مي‌كشيد،‌ بدن فرصت مي‌يابد به آن سطح انرژي عادت كرده و ظرفيت براي پذيرش انرژي و لذت بيشتر را بيابد. نتيجه واضح است: ‌شما ارگاسم بزرگ‌تر و رسيده‌تري را تجربه مي‌كنيد.

 

با جمع كردن انرژي و سپس دست نگه داشتن،‌ جسم فرصت مي‌يابد ظرفيت لذت بردن را افزايش دهد و ارگاسم بزرگ‌تر و رسيده‌تري را تجربه كند.

وقتي دوباره و دوباره به ساحل ارگاسم نزيك مي‌شويد، سرانجام ارگاسم تمام بدن شما را احاطه خواهد كرد؛ اما تحريك شدن و ارگاسم سريع داشتن به اين باشكوهي نيست. ارگاسم سريع بيشتر در آلت تناسلي متمركز مي‌شود.

 

 

سكس پخته شده در خانه و سكس خوش ملاط

 

به جز هنگام سكس سريع،‌ مرد بايد حداقل حدود سي دقيقه وقت بگذارد و زن را دو يا سه بار قبل از رسيدن به ارگاسم به آستانه‌‌ي آن برساند. اين اصل مهم سكس عالي است.

براي سكس پخته شده در خانه تقريباً سي دقيقه وقت لازم است:‌ پنج دقيقه براي مرد، بيست دقيقه براي زن و پنج دقيقه بعد از رسيدن هر دو به ارگاسم براي آن كه در كنار هم باشند و با عشق هم را در آغوش بكشند. توجه به اين نكته داشته باشيد كه سكس حتي در عرض مدت نسبتاً كوتاهي مي‌‌تواند براي زوج ارضا كننده باشد. اگر سكس ساعت‌ها طول بكشد،‌ شور و شهوت سرانجام خاموش خواهد شد. اين پندار كه بايد وقت طولاني‌اي براي سكس گذاشت با برنامه‌ي پرمشغله‌ي روزانه‌ي ما نيز نمي‌خواند؛ ولي به هر حال، مي‌توان در يك برنامه‌ي پرمشغله هم با برنامه‌ريزي يك يا دو بار در هفته نيم ساعت وقت براي سكس گنجاند.

البته اين كافي نيست. علاوه بر سكس پخته شده در خانه، اهميت دارد خلوتگاهي از عشق براي خود بيافرينيم. سكس خوش ملاط، شادي‌بخش خلوت ما در زماني است كه حداقل دو ساعت وقت داريم. آن جشن مجللي است كه طي آن زوج به نوبت يكديگر را به ارگاسم نزديك مي‌كنند. ساحل نقره‌اي در زير نور ماه مي‌درخشد. چه وقت خوبي براي آن كه در آب پا بگذاريم و در بازي شهوتناك دست‌ها و بوسه‌ها هر دم شعله‌ورتر شويم!

سكس خوش ملاط را مي‌توان با تحريك مرد شروع كرد. بعد، شوهر چند بار زن را بر مي‌انگيزد و سپس زن دوباره شوهر را تحريك مي‌كند. اين روند را مي‌توان آن قدر طول داد كه زن از خود بي‌خود شده و ديگر نتواند خود را نگه دارد.

مرد نه تنها از سكس خوش ملاط لذت بسيار مي‌برد، بلكه به كمك آن قادر مي‌شود انرژي خود را كنترل كند. او از اين طريق، شكل جديد به آرامي عمل كردن و در لحظه به سر بردن را مي‌آموزد و لذت سكس برايش بيشتر مي‌شود. وقتي چند بار تا مرز ارگاسم تحريك شويد، فوريت انزال برايتان كاهش مي‌يابد و شروع به مزه كردن هر لحظه، هر طعم، هر رايحه، هر نفس، هر صدا و هر حس مي‌كنيد. مضاف اين كه مي‌توانيد جريان حسي عشق را كه شما به سمت همسرتان مي‌فرستيد يا همسرتان به سمت شما مي‌فرستد را در سطح عالي‌تري احساس كنيد.

 

 

وقتي چند بار تا مرز ارگاسم تحريك شويد، فوريت انزال برايتان كاهش مي‌يابد و شروع به مزه كردن هر لحظه، هر طعم، هر رايحه، هر نفس، هر صدا و هر حس مي‌كنيد.

در طي سكس خوش ملاط، زوج زمان بيشتري را صرف مرحله‌ي اول مي‌كنند. مرد در مرحله‌ي اول شايد چند بار به انزال نزديك شود. سپس، به مرحله‌ي دوم رفته و زن چند بار مرزهاي ارگاسم را تجربه مي‌كند. زوج با از نو شروع كردن، مراحل را تكرار مي‌كنند؛ و در هر بار، الكتريسيته‌ي جنسي بيشتر و بيشتري را پذيرا مي‌شوند تا به جايي مي‌رسند كه از نثار كردن و دريافت كردن به همراه هم لذت مي‌برند. توصيه‌ام اين است كه از دستورالعمل‌هاي سكس دو قطبي خيلي خشك و انعطاف‌ناپذير پيروي نكنيد؛ ولي حتماً بايد اطمينان يافت كه زن مقدم بر مرد ارگاسم داشته باشد.

 

 

سكس سريع

سكس سريع سه تا پنج دقيقه طول مي‌كشد. اين سكس فقط براي لذت بردن مرد است و اساساً مرحله‌ اول سكس دوقطبي را شامل مي‌شود. به طور كلي زن در صورتي كه احساس كند از نظر عاطفي حمايت مي‌شود و برنامه‌ سكس پخته شده در خانه و سكس خوش ملاط برايش در جاي خود باقي است، مخالفتي با سكس سريع نمي‌كند.

 

 

زن در صورتي با گاه گاه پرداختن به سكس سريع مخالفت نمي‌كند كه احساس كند از نظر عاطفي حمايت مي‌شود و برنامه‌ سكس پخته شده در خانه و سكس خوش ملاط برايش در جاي خود باقي است.

 

داشتن سكس سريع

به طور مرتب فقط براي مرد گيرايي دارد؛ ولي فوايدي براي زن نيز دارد. گرچه زن تحريك شدن جسماني را آنچنان تجربه نخواهد كرد، به هر حال،‌ سكس سريع به دلايل عاطفي مختلف برايش ارضا كننده است.

از وقتي شروع به آموزش اين مسئله كه «چرا و چگونه به سكس سريع بپردازيم؟» به زوج‌ها كردم، با تشكر بسيار مردها و زن‌ها مواجه شدم و بسياري از آن‌ها تأثير سكس سريع را بر زندگي جنسي‌شان برايم نقل كردند. در اينجا،‌ بعضي از آنچه زنان برايم گفته‌اند، مي‌آورم:

 

وقتي سكس را شروع مي‌كنيم و من حس مي‌كنم سرخلق نيستم، ‌لزومي نمي‌بينم وانمود به سرخلق بودن كنم. به سادگي به همسرم مي‌گويم: «چطور است سكس سريع داشته باشم؟» شوهرم بدون احساس طردشدگي مي‌پذيرد و هيچ نيازي نيست برايش دليل آماده نبودنم را شرح دهم و به او بفهمانم كه مشكلي وجود ندارد.»

 

تجربه جديد و بسيار خوبي است، زيرا گاهي فقط مي‌خواهم نزديك او باشم و در آغوش گرفته شوم. البته دوست دارم او هم ارضا شود. حالا با اين كار به آنچه مي‌خواهم مي‌رسم،‌آن هم بون اين كه هيچ نيازي باشد درگير قضيه شوم.

 

سرانجام، فهميده گاهي وقت‌ها از مقاربت خوشم مي‌آيد و به اين كه ارگاسم داشته باشم يا نه، ‌اهميتي نمي‌دهم.

 

سكس سريع واقعاً عالي است. به هنگام سكس سريع دلواپس اين نيستم كه چقدر بايد برانگيخته شوم. خيلي وقت‌ها كار را با سكس سريع شروع مي‌كنيم، ولي من تحريك مي‌شوم و به او مي‌گويم دلم نوازش مي‌خواهد. او هم خوشحال مي‌شود دنده را عوض مي‌كند و به من ارگاسم مي‌دهد. بدون شروع كردن با سكس سريع هيچ راهي برايم وجود نداشت كه متوجه شوم آمادگي دارم.

 

بارها سعي كردم به او بگويم كه نيازي نيست هر بار ارگاسم داشته باشم و اگر سر حال باشد، از سكس لذت مي‌برم؛ اما او هر بار ناراحت مي‌شد و طوري رفتار مي‌كرد  كه گويا اشكالي وجود دارد. بالاخره، زماني كه نوارهاي شما را ديد همه‌چيز عوض شد. چون كس ديگري آن حرف‌ها را مي‌زد، به آن‌ها گوش كرد و به سادگي هم پذيرفت. اكنون بدون احساس فشار  از سكس لذت بيشتري مي‌برم و حتي به دفعات بيشتري بدنم ارگاسم مي‌خواهد.

 

گاهي دلم سكس طولاني نمي‌خواهد، ‌دلم مي‌خواهد زود تمام شود. در اين مواقع، تظاهر به ارگاسم نمي‌كنم تا همسرم تمامش كند، بلكه به راحتي مي‌گويم «بيا سكس سريع داشته باشيم». او هم در عرض چند دقيقه به سكس خاتمه مي‌دهد.

 

گاهي، وقتي بيرون مي‌رويم و من زنان جوان زيادي را در پيرامونمان مي‌بينم، از اين كه هنوز مي‌توانم شوهرم را برانگيزم خوشحال مي‌شوم. آن وقت، دلم مي‌خواهد، حتي اگر آمادگي‌اش را نداشته باشم، با او سكس داشته باشم. بنابراين، علائم آشكاري مي‌فرستم و به او در خواست سكس مي‌دهم؛ ولي وقتي شروع مي‌كنيم او را متوجه مي‌كنم لازم نيست مرا برانگيزاند و بهتر است به كار خود مشغول شود. در آن مواقع، آنچه برايم لذت بخش است، احساس علاقه‌ شوهرم و تمايلي است كه به من دارد.

 

 

اين گفته‌ها آگاهي جديدي درباره سكس سريع به ما مي‌دهند

چند ارگاسم كافي است؟

در ويترين فروشگاه‌هاي كتاب، شاهد انبوه كتاب‌هايي هستيم كه راه رسيدن به ارگاسم‌هاي هرچه بيشتر را نشان مي‌دهند. چنين كتاب‌هايي شايد براي بعضي‌ از زوج‌ها مفيد باشند، اما براي بسياري از زنان فشار ناشي از چند ارگاسم واقعاً زياد است. با برنامه‌ي پرمشغله‌اي كه ما داريم داشتن يك ارگاسم هم دلهره‌آوراست. حال، در دهه‌ي ٩٠، از زنان انتظار چند ارگاسم مي‌رود؟!


در حقيقت، بسياري از زنان با يك ارگاسم به طور كامل ارضا مي‌شوند. بعضي چيزها هستند كه بيشترشان بهتر نيست. وقتي زن نياز به ارگاسم دارد، مرد نيز با دادن يك ارگاسم به او خشنود مي‌شود. شوهر مي‌تواند با رضايت خاطر به خود بگويد: «كارم را به خوبي انجام دادم. او كاملاً ارضا شد.»


زناني نيز هستند كه به يك ارگاسم بعد از ارگاسم ديگر ادامه مي‌دهند. در ابتدا، مرد چنين امري را تحريك كننده مي‌يابد، ولي بعد از مدتي حس مي‌كند گويا هيچ‌چيز زن را راضي نمي‌كند و او بايد دائماً به وي ارگاسم دهد. در نتيجه، سكس شكل يك وظيفه يا تلاش كسل كننده را براي هر دو مي‌گيرد و افسون معجزه‌آسايش را از دست مي‌دهد.


بعضي از زناني كه در سمينارهايم شركت مي‌كنند، به من گفته‌اند چند ارگاسمي‌اند. آن‌ها بعد از ده ارگاسم يا بيشتر از آن باز هم ارگاسم مي‌خواهند؛ و در انتها وقتي مرد به ارگاسم خود مي‌رسد، آ‌ن‌ها حس مي‌كنند هنوز ارضا نشده‌اند. اين امر نه تنها براي زن بلكه براي مرد هم بسيار ناخشنود كننده است. مرد از صميم قلب مي‌خواهد به همسرش ارگاسم نهايي و كامل را بدهد و يا لااقل سيرابش كند.


بنابراين، به زناني كه چندارگاسمي‌اند، توصيه مي‌كنم به جاي داشتن ارگاسم‌هاي متعدد بهتر است يك ارگاسم بزرگ و كامل را مطابق ظرفيتشان داشته باشند. زن مي‌تواند به شوهر قبل از ارگاسم‌هاي كوچك علامت دهد تا تحريك را كاهش داده و بعد دوباره او را به آستانه‌ي ارگاسم برساند. انجام چندين باره‌ي اين روند سرانجام زن را به ارگاسمي مي‌رساند كه با خوشحالي خواهد ديد همان يكي برايش كافي است و احساس عطش بيشتري ندارد و حقيقتاً ارضا شده است.


توجه داشته باشيد وقتي درباره‌ي آنچه براي سكس عالي موثر است صحبت مي‌كنم، اين احتمال خطر هست كه راه نشان داده شده بهترين راه به نظر آيد. اين طرز تلقي، وجهي به شدت مردانه دارد. مردان دوست دارند فرمولي بيابيند و به آن بچسبند. چسبيدن مدام به يك روش ممكن است به كار مرد بيايد، ولي به درد زن نمي‌خورد.

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 21:22  توسط کتایون  |